Y học cổ truyền

Công dụng của Tạo Giác

Tạo giác là quả cây Bồ kết bỏ hạt hoặc một số loài họ Đậu. Tính vị quy kinh: Vị cay, mặn, tính ấm. Quy vào kinh phế, đại trường. Tác dụng: Trừ đàm thông khiếu, trừ mủ tán kết.

Xem chi tiết ...

Công dụng của Ý Dĩ Nhân

Ý dĩ nhân là hạt của cây ý dĩ hay cây Bo Bo, họ Lúa. Tính vị quy kinh:Vị ngọt, nhạt, tính hơi lạnh. Quy vào kinh tỳ, vị, phế. Tác dụng: Kiện tỳ, trừ thấp, thanh nhiệt.

Xem chi tiết ...

 12