Công dụng cây thuốc

Công dụng của Bạch Giới Tử

BẠCH GIỚI TỬ (HẠT CẢI TRẮNG) Bạch giới tử là hạt của cây Cải trắng, họ Cải. Tính vị quy kinh: Vị đắng, tính ấm. Quy vào kinh phế. Tác dụng: Ôn phế trừ đàm, tán kết, thông lợi khí, chỉ thống.

Xem chi tiết ...

 12345